Navigace:  O nás


O nás 

Střelecký spolek MOLON LABE, z.s. (dále jen ML) je podle zákona č. 89/2012 Sb. sportovním spolkem, jehož účelem je provozování sportovní střelby, branných a branně technických sportů, jejichž součástí je střelba ze zbraní sportovních i vojenských, nebo zbraní z vojenských zbraní vycházející. ML se chce podílet i na výchově mládeže i dospělých v rozsahu své činnosti.

Sdružuje na zásadách nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti fyzické osoby se zájmem o sportovní střelbu, branně technickou činnost, vojenství, vojenskou historii a střelecké i branné soutěže.

ML působí na území České republiky

ML je právnickou osobou. Statutárními zástupci ML jsou předseda, místopředseda a tajemník, kteří tvoří radu ML. Činí právní úkony a jednají podle kompetencí jménem ML po společném projednání a v souladu se stanovami ML. Předseda, místopředseda a tajemník ML jsou volenými funkcionáři.

K zabezpečení svých cílů spolupracuje ML s orgány státní správy, orgány územních samosprávných celků a dalšími fyzickými a právnickými osobami.


© 2017 Střelecký spolek MOLON LABE z.s.